Aktualności

2022-05-16 13:40

Msza św. 17 maja

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

2022-05-13 11:27

Rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza

13 maja przypada trzecia rocznica śmierci br. Jerzego Adama Marszałkowicza, współzałożyciela Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

Więcej...

Aktualności

2011-08-19 12:25

Annual report 2010

The annual report on the activity of our Society in 2010 is available in the Reports section (in Polish).

Więcej...

2011-08-12 12:30

Wymysl hasło

Negatywny stereotyp osoby bezdomnej jest bardzo rozpowszechniony. Utrudnia organizacjom pomaganie bezdomnym, a bezdomnym ponowne zafunkcjonowanie w społeczeństwie. Chcemy walczyć z tym złym wizerunkiem, przekonywać, że osoby bezdomne mają swą godność, talenty, uczucia.

Więcej...

2011-08-12 12:30

Create a slogan

Negative stereotypes of the homeless are very widespread. Not only does it hinder homeless aid institutions to provide help, but it also creates a hurdle for the homeless on their way to readapting to the society. We would like to change that negative image and convince people that the homeless have their dignity, talents, feelings and emotions.

Więcej...

2011-07-05 14:49

Jak zacząć używać systemu informatycznego

Uruchomiona została witryna dla nowych użytkowników naszego wewnętrznego systemu informatycznego: jak.zaczac.tpba.pl Jest ona przeznaczona dla osób, które jeszcze nigdy się nie logowały i nie wiedzą, jak się do tego zabrać.

Więcej...

2011-06-20 12:33

Ecce Homo gathering

On Saturday 11 June, the annual all-Poland pilgrimage of St Brother Albert society's groups gathered in the Ecce Homo Sanctuary in Cracow. There were 1080 pilgrims from 38 circles including 550 residents of our shelters, accompanied by 21 priests and 5 nuns.

Więcej...

2011-04-13 21:41

No longer homeless

As many as 279 people in 2010 in the TPBA facilities regained independence.

Więcej...

2011-04-08 21:46

A new circle

On 29 March the Management Board established Siemianowice Circle.

Więcej...