Aktualności

2018-11-15 12:43

Msze św. 17 listopada

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

Więcej...

2018-10-26 13:48

Kondolencje

Pani Małgorzacie Sieńczyk, Członkowi Zarządu i Dyrektorowi Krajowego Biura TPBA, w imieniu społeczności Towarzystwa składamy wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci Ojca oraz  słowa pociechy i wsparcia w modlitwie.

Więcej...

Ogłoszenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Szczegóły w dziale ogłoszenia

 

 

 

Wróć