Rekrutacja uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji ... (dostępny poniżej) oraz wypełnienie formularza w linku przypisanym do danego szkolenia 

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników z aneksem nr 1

Regulamin zwrotu kosztów podróży

Zgłoszenie powinno wpłynąć najpóźniej w terminach podanych poniżej:

1. Gdańsk
9-10.10.2018 i 23-24.10.2018
termin zgłoszeń do dn. 3.10.2018

2. Wrocław
6-7.11.2018 i 20-21.11.2018
termin zgłoszeń do dn. 26.10.2018

3. Łódź
8-9.01.2019 i 29-30.01.2019
termin zgłoszeń do dn. 21.12.2018

4. Poznań
5-6.02.2019 i 19-20.02.2019
termin zgłoszeń do dn. 25.01.2019

5. Katowice
5-6.03.2019 i 19-20.03.2019
termin zgłoszeń do dn. 22.02.2019

6. Warszawa
2-3.04.2019 i 09-10.04.2019
termin zgłoszeń do dn. 22.03.2019

7. Rzeszów
7-8.05.2019 i 21-22.05.2019
termin zgłoszeń do dn. 26.04.2019

8. Gdańsk
4-5.06.2019 zmiana na 5-6.06.2019 i 11-12.06.2019
termin zgłoszeń do dn. 24.05.2019

9. Szczecin
10-11.09.2019 i 24-25.09.2019
termin zgłoszeń do dn. 30.08.2019

10. Lublin
8-9.10.2019 i 22-23.10.2019
termin zgłoszeń do dn. 27.09.2019

11. Wrocław
5-6.11.2019 i 19-20.11.2019
termin zgłoszeń do dn. 25.10.2019