Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu którzy przekazali 1 procent podatku za 2016 r. na działalność naszej organizacji.

Otrzymaliśmy z urzędów skarbowych kwotę 137 208,10 zł.

Ponadto 19 kół mających odrębną osobowość prawną otrzymało łącznie 361 016,79 zł.

W sumie przekazali Państwo naszej organizacji 498 224,89 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na prowadzoną przez nas działalność pożytku publicznego. Dziękujemy za okazaną wrażliwość na los osób najuboższych i zaufanie dla naszego Towarzystwa.

Dzięki Państwa życzliwości możemy prowadzić i rozwijać nasze placówki.