Projekt "Wspólnie tworzymy naszą rzeczywistość"

Więcej informacji na stronie Lidera - Caritas Diecezji Kieleckiej

 

Projekt „Poznać i zrozumieć”

 

Projekt „Poznać i zrozumieć” jest realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie w partnerstwie z Fundacją Społecznie Bezpieczni z Gdańska oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny.

W ramach projektu realizowane są dwie wizyty studyjne, jedna do Badalony miasta na przedmieściach Barcelony, gdzie uczestnicy będą zapoznawać się z metodami pracy z imigrantami i procesem włączania i integracji. Druga wizyta będzie miała miejsce w Jordanii, gdzie znajdują się obecnie największe skupiska uchodźców z Syrii. W ramach tej wizyty uczestnicy będą mogli się zapoznać z sytuacją osób przebywających w obozach uchodźczych.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie 3 szkoleń dla pracowników Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny oraz wydanie Przewodnika do pracy z uchodźcami wraz z ulotką informacyjną.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt „Pod wspólnym dachem”

„Pod wspólnym dachem” - to projekt będący résumé czteroletnich naszych doświadczeń w pracy i współpracy ze środowiskami wrocławskich seniorów:

  • Czteroletniego okresu prowadzenia przez nas Albertyńskiego Centrum Wolontariatu.
  • Trzyletnich doświadczeń wyniesionych z działalności Podyplomowych Studiów Trzeciego Wieku „Sejsmograf”.
  • Czteroletniej współpracy z Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
  • oraz rocznej współpracy ze Związkiem Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników oraz Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego realizującym projekt pn. „Aktywny senior”.

Wszystko to pod jednym adresem naszej siedziby.

Każda z tych organizacji ma swoje plany i aspiracje. Funkcjonuje w swojej małej społeczności ludzi podobnych sobie. Dla swojego działania potrzebuje określonych warunków oraz przestrzeni, którą od nas otrzymuje. Cechują je obecność obok siebie, bez prób komunikacji.

Projekt nasz jest próbą wymodelowania oraz wykreowania adresu: 50-007 Wrocław ul. Kołłątaja 26A, na wspólnotowe miejsce, otwarte i przyjazne małym społecznościom wrocławskich seniorów.

  • Społecznościom tym już u nas obecnym, oraz tym, które poszukują miejsca dla siebie.
  • Miejsca pozwalającego na samorealizację i doskonalenie, ale też stwarzającego możliwość dialogu z innymi, wychodzenia poza przyjęte ramy aktywności, dzielenia się i korzystania z doświadczeń innych, współtworzenia. Zespołowej pracy dla potrzeb własnych i innych.

Będzie to dla nas czas trzymiesięcznych działań pilotażowych opisanych szczegółowo poniżej, które dadzą nam odpowiedź na pytanie czy i na ile jest osiągalny efekt synergii w pracy małych społeczności senioralnych.
Zebrane w tym czasie obserwacje służyć będą opracowaniu koncepcji, która jest kluczowym elementem naszego zadania.

Dodatkowo chcemy wypracować rozwiązania dla problemu znikomej aktywności osób starszych w ruchu wolontariackim na rzecz osób bezdomnych. Planowane opracowanie zasad współdziałania będzie opierało się na partnerstwie osób pomagających i wspomaganych. Będzie rozwiązaniem gwarantującym uczestnikom projektu równy bilans „zysków i strat” z uczestnictwa w ruchu wolontarystycznym, możliwość pozyskania wymiernych korzyści dla siebie przy jednoczesnym „dawaniu” korzyści innym. Model aktywności wolontariuszy określający zasady współpracy ma w swym założeniu być atrakcyjny dla każdej ze stron, a jednocześnie ma dać zaangażowanym seniorom poczucie wyjątkowości – elitarności. Założeniem projektu jest, by pokazać, iż w każdym wieku można czynnie spędzać wolny czas oraz nieść pomoc potrzebującym, że można ofiarować drugiej osobie „coś istotnego dla niej”, niezależnie od wieku, płci czy zasobności portfela.

Harmonogram zajęć

 

Małgorzata Sieńczyk
Dyrektor Biura ZG
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ZG
600-496-006

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego pn. WOLONTARIAT JAKO FORMA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW WŚRÓD BEZDOMNYCH. - Pod wspólnym dachem.