Projekt "Wspólnie tworzymy naszą rzeczywistość"

Więcej informacji na stronie Lidera - Caritas Diecezji Kieleckiej