Aktualności

2022-06-15 16:32

Msze św. 17 czerwca

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

2022-06-06 21:33

Zdjęcia z pogrzebu Henryki Karkowskiej

Kilka zdjęć z pogrzebu Henryki Karkowskiej-Młot

Więcej...

woj. świętokrzyskie

 

Koło Kieleckie - os. prawna
ul. Żeromskiego 36a
25-370 Kielce
tel. 41 361 44 85
e-mail: kielce@tpba.pl
www.bratalbert.kielce.pl

Więcej informacji ...
Koło prowadzi:
  • Schronisko dla mężczyzn - 42 miejsca, ul. Żeromskiego 36a, tel. 41 361 44 85
  • Noclegownia dla mężczyzn - 20 miejsc, ul. Żeromskiego 36a, tel. 41 361 44 85
  • Schronisko dla kobiet ofiar przemocy - 10 miejsc, Piekoszów, Wierna Rzeka 21, tel. 41 306 47 59
  • Mieszkania wspierane - 16 mieszkań
Konto: PKO BP I O/Kielce 12 1050 1416 1000 0023 1779 7906
Koło posiada osobowość prawną - nr KRS 0000 329 963
Koło jest Organizacją Pożytku Publicznego
NIP 657-214-19-92
REGON 260332657-00000

Koło w Skoszynie - os. prawna
Nowy Skoszyn 65
27-425 Waśniów
tel./fax 41 334 19 06
e-mail: skoszyn@tpba.pl
www.schroniskoskoszyn.pl

Więcej informacji ...
Koło prowadzi:
  • Schronisko dla kobiet i mężczyzn - 30 miejsc, Nowy Skoszyn 65, tel. 41 334 19 06
Konto: Bank Spółdzielczy Waśniów 79 8507 0004 2008 8000 0710 0001
Koło posiada osobowość prawną - nr KRS 00000 25 197
Koło jest Organizacją Pożytku Publicznego
NIP 661-203-20-00
REGON 260288264-00000

Koło Włoszczowskie – os. prawna
ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 25 30
e-mail: wloszczowa@tpba.pl

Więcej informacji ...
Koło prowadzi:
  • Kuchnia - ul. Partyzantów 3, tel. 41 394 25 30
Konto: Bank Spółdzielczy Włoszczowa 39 8525 0002 0000 0000 0361 0001
Koło posiada osobowość prawną - nr KRS 0000807265
Koło jest Organizacją Pożytku Publicznego.
NIP 656-196-26-10
REGON 001221128-00509

Schronisko - ośrodek czasowego pobytu
Noclegownia - schronisko w dzień nieczynne
Dom - ośrodek stałego pobytu
Samotne matki - przed urodzeniem i kilka miesięcy po urodzeniu dziecka

Oddziały

Jednostki TPBA

Pomóż teraz

sk_03.jpg
PKO BP IV O. Wrocław
11 1020 5242 0000 2502 0019 4118