Szkolenia

9-10 października 2018 Gdańsk

rozpoczęcie o godz.9.00

 
adres: ul. Srebrniki 9, 80-282 Gdańsk, Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych,
 
MODUŁ I i MODUŁ II
 
organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta