Szkolenia

5-6 lutego 2019 Poznań

rozpoczęcie o godz.9.00

adres: ul. św. Marcina 74, 61-808 Poznań, Hotel Royal

MODUŁ I i MODUŁ II

organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

8-9 stycznia 2019 Łódź

rozpoczęcie o godz.9.00

adres: ul. Piłsudskiego 27, 90-307 Łódź, Hotel Campanile

MODUŁ I i MODUŁ II

organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

6-7 listopad 2018 Wrocław

rozpoczęcie o godz.9.00

adres: ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław, Zakład Aktywizacji Zawodowej

MODUŁ I i MODUŁ II

organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

9-10 października 2018 Gdańsk

rozpoczęcie o godz.9.00

adres: ul. Srebrniki 9, 80-282 Gdańsk, Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych

Lokalizacja na mapie

MODUŁ I i MODUŁ II

organizator: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta