Previous Next

Droga do rozwoju

Zadanie publiczne skierowane do kierowników placówek zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności polegające na zaprezentowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom w kryzysie bezdomności oraz innowacyjnych działań podejmowanych we Wrocławiu mających na celu pomoc podopiecznym takich placówek.
W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące działania: szkolenia, warsztaty, panel dyskusyjny, wizyty studyjne dla kierowników placówek dla osób w kryzysie bezdomności.

Zakres tematyczny obejmuje m. in. mieszkalnictwo, podmioty ekonomii społecznej, liczenie osób w kryzysie bezdomności, pisanie i zarządzanie projektem Pokonać bezdomność, itp. Zadanie uwzględnia szybko zmieniający się rynek pomocy społecznej, aktualną sytuację ekonomiczno-społeczną oraz problemy z którymi zmagają się pracownicy zatrudnieni w placówkach dla osób z kryzysem bezdomności. Wspólne szkolenia, warsztaty, dyskusje podczas wizyt studyjnych i panelu dyskusyjnego mają na celu wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy i kompetencji kierowników placówek. Wskazane działania mają na celu podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy kadry kierowniczej. Powyżej przedstawiona tematyka szkoleń będzie obejmowała również przedstawienie stosowanych w innych europejskich krajach rozwiązań z zakresu problematyki mieszkaniowej (m.in. Housing First), zaprezentowanie osiągnięć TPBA w zakresie wspierania polityki mieszkaniowej na rzecz osób w kryzysie bezdomności, jako praktycznego rozwiązania, które realizowane jest m.in. we Wrocławiu, Gdańsku.

Zostanie przygotowanych min. 6 działań (szkoleń oraz warsztatów). Odbędzie się panel dyskusyjny z przedstawicielami wrocławskich instytucji i organizacji NGO zajmujących się pomaganiem w kryzysie bezdomności. Każdy uczestnik weźmie udział w min. 1 panelu dyskusyjnym. Przeprowadzone zostaną wizyty studyjne we wrocławskich organizacjach, które pomagają osobom w kryzysie bezdomności m.in. w placówkach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie oraz miejscach wspierających bieżącą działalność koła, w miejscach działań aktywizacji społecznej osób w kryzysie bezdomności np. punkcie dobroczynnym Pomagacz, Cafe brat Albert, pracowni arteterapeutycznej, Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej, MiserArt - strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia, Wrocław Cup 2023. Odbędzie się min. 5 wizyt studyjnych, każdy uczestnik zadania będzie mógł wybrać wizytę studyjną, przy czym każdy uczestnik będzie mógł również wziąć udział we wszystkich. Oznacza to, że każdy uczestnik weźmie udział w min. 1 wizycie studyjnej a max. 5.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony