Działania informacyjno-edukacyjne zwiększające świadomość mieszkańców w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia, ograniczenia marnowania oraz promujące drugie życie rzeczy

Ekologiczne podejście do życia zatacza coraz szersze kręgi, ale nie wszyscy wiedzą czym tak naprawdę jest ekologiczny styl życia i jak realizować go na co dzień. Prowadzenie ekologicznego trybu życia to podejmowanie działań w celu ograniczenia postępującej degradacji środowiska. Codziennie każdy z nas, wprowadzając wydawałoby się niewielkie zmiany, może w realnym stopniu wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego. To łatwe działania i nawyki, które wprowadzić może każda osoba, niezależnie od wieku czy statusu materialnego. Ekologiczne podejście do życia to codzienne wybory i codzienne czynności na rzecz natury, wyrażające się podczas zakupów, podróży, pracy, wypoczynku czy przygotowywania posiłków.

Styl ten związany jest ściśle z filozofią zero waste, która polega na ograniczeniu wytwarzania odpadów oraz marnotrawienia zasobów, m.in. żywności. Marnotrawstwo żywności to bardzo poważny problem XXI wieku. A niemarnowanie żywności jest jednym z filarów koncepcji zrównoważonej konsumpcji oraz zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest edukowanie ludzi o tym, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą konsumpcjonizm i marnotrawstwo jedzenia. W zachęcaniu do koncepcji less i zero waste (tłum. zero odpadów) najefektywniejszy jest język korzyści i merytoryczne argumenty, które poparte przykładami prostych, racjonalnych rozwiązań łatwiej przekonują do wdrożenia w działanie. Koncepcja zero waste jest odpowiedzią na szkody w środowisku powodowane konsumpcyjnym stylem życia człowieka. Coraz większa ilość wytwarzanych odpadów i zbyt szybkie zużycie zasobów naturalnych skłania wiele osób do refleksji nad świadomymi działaniami mającymi na celu ograniczanie zużywania zasobów oraz na ich niemarnowaniu. Zaprzestanie wyrzucania do śmieci niepotrzebnych przedmiotów codziennego użytku, którym można dać drugie życie. Z pozoru niepotrzebne, mogą zostać przetworzone albo wykorzystane w kreatywny sposób. Nieodłącznym elementem ekologicznego stylu życia jest również oszczędzanie energii i wody.

Zwiększanie świadomości mieszkańców z zakresu zdrowego i ekologicznego stylu życia, ograniczenia marnowania oraz promowanie ponownego wykorzystania rzeczy. Zwiększanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko. Wzmacnianie relacji społecznych i międzypokoleniowych. Wspólne warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy i kompetencji. Działania te podniosą umiejętności i wiedzę uczestników w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia, ograniczenia marnowania oraz promujące drugie życie rzeczy.

Tematy warsztatów: w zakresie zdrowego stylu życia, w tym warsztaty gotowania oraz przygotowania dań i przekąsek w duchu zero waste; propagujący zmianę nawyków żywieniowych dorosłych i dzieci; tworzenie sztuki z wykorzystaniem darów natury oraz ozdabiania toreb płóciennych; warsztat budowania domków dla owadów zapylających lub budek lęgowych; segregacji odpadów i kompostowania; ekodesign czyli drugie życie przedmiotów. 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony