Konferencja "Nowe regulacje prawne w obszarze bezdomności"


Wrocław 2017

8 grudnia 2017 r. w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia odbyła się „konferencja ad hoc” pod tytułem „Nowe regulacje prawne w obszarze bezdomności”. „Ad hoc” - bo robiona w ekspresowym tempie jak na tego rodzaju działania.

 • W konferencji wzięła udział p. dr Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która miała pierwsze wystąpienie, a którego tytuł pokrywał się z tytułem konferencji.
  Była też okazja do zadania pytań i bezpośrednich rozmów. Dotyczyło to też wszystkich pozostałych zaproszonych referentów.

 • O „Znaczeniu lokalnego kontekstu w realizacji systemowego wsparcia osób bezdomnych” mówiła niezależna badaczka i ekspertka w dziedzinie rewitalizacji i partycypacji społecznej p. Aneta Szarfenberg - współautorka kilkunastu strategii rozwoju gmin.

 • „Gdański model rozwiązywania problemu bezdomności – historia i zamierzenia” zaprezentował prezes Koła Gdańskiego TPBA Wojciech Bystry.

 • Z „Realizacją społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych jako formy wsparcia osób doświadczających bezdomności” zapoznała uczestników konferencji z-ca dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy p. Olga Filipiak-Wadas, a uzupełnił je przedstawiciel spółdzielni socjalnej p. Wojciech Jóźwiak.

 • „Usługi mieszkaniowe Towarzystwa Pomocy im.św. Brata Alberta jako formy deinstytucjonalizacji systemu pomocy osobom bezdomnym” przestawił ekspert w grupach roboczych FEANTSA dr Paweł Jaskulski.

 • „Doświadczeniami z Gorzowa Wlkp. w budowaniu systemu pomocy osobom bezdomnym” - podzielił się prezes koła Towarzystwa adw. Stanisław Żytkowski.

Prezentacje związane z wystąpieniami można zobaczyć tutaj:

Elżbieta Bojanowska
Aneta Szarfenberg
Olga Filipiak-Wadas
Paweł Jaskulski


Odbyła się też dyskusja panelowa „O czym trzeba pamiętać budując system pomocy osobom bezdomnym?”

którą prowadził (jak i całą konferencję) p. Jakub Wilczek – prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

Wątki odbytej dyskusji

 • Aktualne uregulowania prawne przewidują jedynie trzy formy pomocy osobom bezdomnym: ogrzewalnia, noclegownia, schronisko – to zbyt sztywny gorset …

 • Jeżeli uznajemy, że bezdomność jest marginalnym problemem społecznym – niech będzie jak jest; jeżeli jednak uznamy, że jest to ważny problem, i chcemy go rzeczywiście rozwiązywać, to trzeba podjąć decyzje o odważnych zmianach w organizacji form pomocy…

 • Aktualnym wyzwaniem jest konieczność „rozproszenia” bezdomności w miastach... Stopniowe odchodzenie od dużych schronisk jest zapisane w obowiązujących standardach…. Sprawdza się model 10 podopiecznych w mieszkaniach + „akompaniator”…

 • Ekonomia społeczna jest wciąż za mało stosowanym narzędziem aktywizacji i integracji…

 • Należy stworzyć możliwości dla realizacji autorskich pomysłów …. Wielu pracowników socjalnych jest przygotowanych do działań niestandardowych sprawdzonych w różnych projektach, ale nie mogą ich stosować w codziennej pracy ….

 • Wprowadzaniu standardów powinny towarzyszyć dodatkowe środki umożliwiające ich wprowadzenie i utrzymanie - już obecnie system pomocy osobom bezdomnym zdaniem wielu gmin (szczególnie większych miast) jest kosztowny … Z wielu powodów może byłoby lepiej, gdyby np. ustalono maksymalną kwotę na wsparcie osoby bezdomnej, która nie rokuje na usamodzielnienie (kwota średnio-miesięcznie powinna być niższa od najniższej emerytury ?)….

 • Co możemy robić, jeżeli ograniczenia legislacyjne pozwalają nam tylko na prowadzenie „sztywnych” form pomocy?… Obserwujemy działające już w kraju nowe, alternatywne formy wyprowadzania z bezdomności, których bazą nie jest schronisko.…

 • Jak zmieniać myślenie o bezdomności wśród samych osób bezdomnych? …. czy bezpłatna pomoc pomaga w usamodzielnianiu? ...


Konferencja wzbudziła spore zainteresowanie i myślami mogliśmy wrócić do sytuacji sprzed kilku lat (podczas wypracowywania modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności), gdy dość regularnie mieliśmy okazje do wspólnych rozmów i wymiany myśli nie tylko w gronie organizacji pozarządowych, ale także administracji rządowej i samorządowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji (43 osoby) i tym, którzy pomogli w jej organizacji.

Koordynator
Bohdan Aniszczyk

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony