Adwent 2022 - modlitwa i rozważania na każdy dzień

 

1.TYDZIEŃ ADWENTU

1. swieca adwentowa na wianku adwentowym

 

1 swiecaSOBOTA, 3 .XII

Ewangelia: Mt 9
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Rozważanie:

"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo." Mt 9, 37-38

Jezus przechodził przez ziemię czyniąc dobro. Znał receptę na każdą ludzką biedę, ból. Nie było dla Niego i wciąż nie ma za trudnych spraw. Dlatego może zaskakiwać fakt, że On wszechmocny, On, który ze wszystkim sobie radził, On który stawiał czoła najtrudniejszym sprawom, dziś prosi nas o pomoc. Tak, Jezus Mistrz prosi nas o pomoc! Mówi nam: "Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo." On potrzebuje rąk do pracy, bo dzieło niesienia Dobrej Nowiny światu ma trwać. Żniwo jest wielkie. Śpiewamy w jednej z pieśni, że "wiele jest serc, które czekają na Ewangelię". Świat się zmienił od czasów Jezusa. Ludzie są bardziej zamożni, nowocześni. Jednak nauka o Bogu, który jest Miłością pozostała niezmienna. Ktoś powiedział, że "dziś Jezus nie ma innych rąk jak Twoje, nie ma innych nóg jak Twoje, nie ma innych ust jak Twoje, nie ma innego serca jak Twoje, by służyć jak On braciom i siostrom". Jezus powołuje do kapłaństwa, do zakonu, ale powołuje nas ochrzczonych, powołuje Ciebie, byś był Jego Apostołem, bo żniwo wielkie...
Idź i mów z odwagą, że Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat, by dać świadectwo PRAWDZIE.
ks. Mariusz Sokołowski SChr

Psalm:  Ps 147
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.
Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.


1 swiecaPIĄTEK  pierwszego tygodnia adwentu, 2.XII

Ewangelia: Mt 9
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy.

Rozważanie:
Mówi się, że "jak trwoga to do Boga" i odczytuje się to bardzo negatywnie. Ludzie mówią często: "Teraz kiedy się źle dzieje, to nagle odnalazł Boga". Ale czy to jednak źle, że ktoś woła o pomoc Jezusa, że mimo wszystko właśnie w Nim, a nie gdzie indziej znajduje "ostatnią deskę ratunku". Jezus przychodzi na świat dla człowieka, by go ocalić od grzechu, zła świata, a często od niego samego, gdyż "człowiek człowiekowi wilkiem".
Ci wołający ślepcy, robią coś najlepszego. Nie zważając na opinie ludzkie, na oceny, mając obok Jezusa korzystają z szansy i krzyczą, prosząc o pomoc. Jezus chętny wyjść naprzeciw wołaniu, pyta tylko o jedno - o wiarę. Nie pyta czy od zawsze wierzyli, czy dużo się modlą, czy chodzą bądź chodzili do świątyni ale - CZY WIERZYCIE?
To pytanie zadaje i Tobie, gdy klękasz przed Nim i mówisz: POMÓZ MI PANIE! Wierzysz w Boga? Wierzysz, że On może zaradzić Twoim kłopotom? On przychodzi na świat dla Ciebie, aby Cię uratować! Wierzysz w to?
ks. Mariusz Sokołowski SChr

Psalm:  Ps 27
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia.


1 swiecaCZWARTEK pierwszego tygodnia adwentu, 1.XII

Ewangelia: Mt 7
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”.

Rozważanie:

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie." Mt 7, 21   Słowa, słowa, słowa... ile ich wypowiadamy każdego dnia. Ciągle też do nas docierają, nawet nieraz nachalnie (radio, telewizja, prasa, Internet) jakby niedozwolona i zakazana, a nawet niebezpieczna była cisza. Mowa, mówienie to coś ważnego, owszem. Ona jest jednak jak mówi przysłowie tylko srebrem. Złotem jest milczenie. Przed Bogiem nie trzeba słowotoku, nie trzeba pięknych referatów wygłaszać, odczytów, a nawet wyszukanych formuł modlitewnych, choć niewątpliwe są pomocą niejednokrotnie dla wielu i szansą wyrażenia myśli. Jednak Pan Bóg przez swojego Syna przypomina nam dziś, że nie piękne słowa, nie wierszyki, nie pobożne treści wypowiadane Mu się podobają, ale życie według Jego planu. Wypełnić wolę Ojca, to gwarancja, że Bóg się uśmiechnie, to gwarancja pokoju serca, szczęścia i w końcu tego, że osiągnie się królestwo niebieskie.
Ktoś powiedział, że Bóg dał nam tylko jedne usta ale dwoje uszu! Po co? Żeby mniej mówić, a więcej słuchać. Czas Adwentu to też czas postanowień naprawy własnego życia. Masz już postanowienie? Nie masz? To się dobrze składa... postanów więcej słuchać, a mniej mówić. Słuchając Jezusa, pytaj wciąż o Jego wolę, Jego plan wobec Twojego życia! Będą cuda! Zobaczysz!
ks. Mariusz Sokołowski SChr

Psalm: Ps 118
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą.
O Panie, Ty nas wybaw,
o Panie, daj nam pomyślność.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławimy wam z Pańskiego domu.


1 swiecaŚRODA pierwszego tygodnia adwentu, 30.XI

Ewangelia:  Łk 10
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Rozważanie:

"[Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego". Mt 4, 18

Jezus powoływał uczniów "przechodząc". Nie czynił tego nachalnie, ani głośno, tylko jakby "mimochodem". Pokorne zaproszenie Jezusa jest ciche i delikatne. Potrzeba uważności żeby je usłyszeć. Co ciekawe, Jezus powołuje uczniów nad jeziorem czyli w miejscu pracy. Czy pamiętasz, że Bóg chce Cię spotkać w codziennych okolicznościach życia?
ks. Adam Słomiński SChr

Psalm:  Ps 72
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.
Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.


1 swiecaWTOREK pierwszego tygodnia adwentu, 29.XI

Ewangelia: Łk 10
Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Rozważanie:

"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom." Łk 10, 21  Dlaczego Pan Jezus rozradował się i wysławiał Boga Ojca za to, że mądrzy, roztropni nie poznali spraw Boga, a tylko ludzie prostego serca? Co się za tym kryje? Tak zwani mądrzy, czyli oczytani, mający wyksztalcenie po pierwsze mogą chcieć Boga zrozumieć intelektem, mogą oczekiwać dowodów naukowych na to, że On jest. Ponadto może (choć nie musi) pojawić się pycha i jawne zakwestionowanie prawdy o Bogu, Jego miłości, skoro On jest, a nie możemy Go zobaczyć, dosłownie usłyszeć…. To niebezpieczne. Boga przyjmuje się nade wszystko sercem, wiarą. Taką mają owi prostaczkowie, którzy wiedzą, że Boga nie ma co starać się zrozumieć, bo i tak się nie da! Boga trzeba kochać! Taki też jest cel adwentowego kroczenia: spotkać Boga sercem, wiarą! Gdzie to zrobić, zapytasz? Pójdź na roraty, pójdź do spowiedzi, ugnij kolana i powiedz prosto – "Chcę Ciebie Jezu spotkać i mieć, nie tylko w stajence, ale w moim życiu, każdego dnia". Wówczas Jezus słysząc Ciebie, na nowo rozraduje się w Duchu Świętym! Zrób to dla Niego, zrób to dla siebie! Zobaczysz jak wyjątkowe wówczas będzie Boże Narodzenie! biblijni.pl

Psalm:   Ps 72
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci.
Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.


1 swieca

PONIEDZIAŁEK pierwszego tygodnia adwentu, 28.XI

Izajasz: Iz 2
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Ewangelia:  Mt 8
"Powiadam wam, wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą z Abrahamem i Jakubem w królestwie niebieskim".

Rozważanie:
W czasie adwentowego wędrowania do Betlejem wołamy każdego dnia "Marana tha - Przyjdź Panie Jezu!" Tymczasem tak naprawdę On już przyszedł i wciąż przychodzi. Pięknie jest oczekiwać na Jezusa, który przyjdzie na świat jako niemowlę, pięknie jest się wzruszać na widok Maleństwa w stajence, ale jeszcze wspanialej jest umieć wołać każdego dnia jak setnik z dzisiejszej ewangelii. Jak wołał? Zapraszam Cię Panie? Koniecznie pojaw się? Ratuj!? Nie! Wierząc, opowiedział Jezusowi o swoim kłopocie, a Ten widząc wiarę zmartwionego żołnierza rzekł, niejako zaskakując i zawstydzając dowódcę: "Przyjdę i uzdrowię go." "Marana tha", niech nie będzie wołaniem tylko czasu Adwentu, ale niech będzie codzienną modlitwą Twoją moją. Wołaj konsekwentnie, często i z wiarą a zobaczysz jakich cudów dokona Chrystus w Twoim życiu! Wołaj do Niego, mów Mu o sobie… Nie szkodzi, że On wszystko wie. On chce CIEBIE (tak Ciebie!) słyszeć.
ks. Mariusz Sokołowski SChr

Poezja:
Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
                                                                         J. Kochanowski, Pieśń


adwent wieniec adwentowy1.niedziela ADWENTU

Ewangelia:  Mt 24
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop”.

Mówią Święci:
Dlatego bądź gotowy wyjść naprzeciw Pana, abyś nie tylko gdy przyjdzie i zapuka, otworzył Mu (Łk 12, 36), ale gdy jeszcze znajduje się daleko, chętnie i z radością wyszedł Mu na spotkanie. A mając pełną ufność w dniu sądu, proś całym sercem, aby przyszło Jego królestwo. I jeśli chcesz, by cię znaleziono gotowym, przygotuj sobie sprawiedliwość jeszcze przed sądem (Syr 18, 19) wedle rady mędrca i bądź gotów, by czynić to, co dobre (Tt 3, 1), bądź Ty wpierw zstąpiwszy, nie podasz ręki (Ps 58, 5 n) mnie zdążającemu ku Tobie, bo ja nie mogę osiągnąć Twej wysokości, jeśli Ty wpierw nie zstąpiwszy, nie podasz ręki dziełu Twojej prawicy (Job 14, 15). Wyjdź na moje spotkanie i patrz, czy jest we mnie droga niegodziwości (Ps 58, 6; 138, 4); a jeśli znajdziesz we mnie jakąkolwiek drogę niegodziwości, której ja nie znam, usuń ją ode mnie, zmiłuj się nade mną dzięki Twojemu Prawu (Ps 118, 29).  Bł. Guerric z Igny (+ 1157)

Psalm:   Ps 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Niech pokój panuje w twych murach,
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na braci moich i przyjaciół
będę wołał: „Pokój z tobą”.
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

Rozważanie:

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie". Mt 24, 42

Wezwani jesteśmy do czuwania. W takiej postawie objawia się prawdziwość naszej wiary. Czujność, o której mówi Pan Jezus, wyrasta z oczekiwania Pana, który przyjść ma zgodnie z zapowiedzią. Ta postawa czujności jest wyrazem mądrości, która patrzy przez pryzmat końca. Prawdziwe i dobre jest jedynie to, co ostatecznie pozostaje trwałe nawet wtedy, gdy wszystko inne przemija i się kończy.
Czy w każdej chwili swego życia jestem gotowy na spotkanie z Bogiem?
ks. Jarosław Koch SChr

Poezja:
Jest zima, śnieg i biały księżyc.
O czwartej rano szosą w dół
idziemy depcząc własny cień i
ślady wcześniejszych, cudzych stóp...

Dziwny to spacer: Bóg z człowiekiem
pod rękę jak przyjaciół dwóch –
Mówisz mi: „Każde twe życzenie
Spełnię, więc czego pragniesz – mów!”

A ja – pamiętasz, Przyjacielu –
wpatrzony w gwiazdy, śnieg i świt,
równie rozrzutny jak Ty hojny,
odpowiedziałem Ci, że – nic.

A dzisiaj głodny i spragniony,
samotny, trwożny, pełen trosk,
idę pod niebem adwentowym
i wiem, że idziesz mi na wprost.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony