Przystanek Grochowa

Projekt ma na celu zapewnienie tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy przy ul. Grochowej 13 we Wrocławiu jak również całodobowej opieki socjalno-bytowej związanej z koniecznością zakwaterowania obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przystanek Grochowa

 

W ramach zadania w ośrodku zapewniona została odpowiednia ilość posiłków oraz kadry na każdej zmianie.  Jak również sieć wsparcia innych instytucji i wolontariuszy działających na rzecz zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z Ukrainy.  Zapewniona zostaje również dostawa odpowiedniej ilości środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, które są ważne przy codziennym funkcjonowaniu, w tym do czystej pościeli w ilości do 800 kompletów miesięcznie. Obywatelom z Ukrainy przyjmowanym do Ośrodka jak również przebywającym w Ośrodku, zapewniony został również dostęp do tłumaczy oraz pomoc w kontakcie z opieką medyczną w ramach dostępnego systemu zdrowia.

W ramach projektu zapewniona jest gotowość do świadczenia usług, którymi objętych może zostać maksymalnie 400 osób z Ukrainy (dziennie).  A także współdziałanie przy realizacji poleceń Wojewody Dolnośląskiego i skierowań Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony