Dlaczego warto pomagać

Być bezdomnym -
spróbuj wyobrazić sobie
jak to jest
nie masz mieszkania, pracy, pieniędzy
nie masz już dokąd pójść ...

Ten los staje się udziałem wielu ludzi żyjących wśród nas.
Nie mogą żyć jak inni; czują się pokrzywdzeni i zdegradowani.

Możesz im pomóc wspierając Schroniska i Kuchnie św. Brata Alberta.

Nasze placówki są punktem oparcia dla ludzi w dramatycznej sytuacji:

  • bezrobotnych usuniętych z kwater i hoteli pracowniczych,
  • matek z dziećmi maltretowanych przez mężów,
  • opuszczających więzienie, dom dziecka,
  • chorych, niedołężnych, niechcianych przez, rodziny

Prowadzimy w całej Polsce 80 schronisk i noclegowni - dla mężczyzn, matek z dziećmi,dzieci, osób starszych i chorych - w których przebywa 3600 osób, a także 15 jadłodajni, 6 łaźni i inne placówki. Dotacje władz pokrywają połowę kosztów ich utrzymania - bez ofiarności społeczeństwa nie mogłyby istnieć.

Dlaczego miałbyś pomóc bezdomnym ?

  • dla Jezusa
  • z ludzkiej solidarności
  • ponieważ są w skrajnej nędzy
  • bo wielu nie chce im pomagać
  • bo dzielenie się daje radość
  • bo dotarłeś aż tutaj

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony