Realizacja procesu upadłościowego

W ramach dofinansowania ze środków otrzymanych na podstawie umowy darowizny nr ZK/2022/7 z dnia 7 marca 2022 r. od Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA pomoc prawną w zakresie oddłużenia otrzymało dwóch podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie.

Należy podkreślić, że w obydwu przypadkach jedyną szansą wyjścia z ubóstwa jest otwarcie postępowania upadłościowego z mocy prawa. Jednakże koszty przeprowadzenia takiego postępowania przekraczały możliwości podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Puławskie, a bez wsparcia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA jego przeprowadzenie byłoby niemożliwe.

Etap I - Kampania informacyjna

Fundacja 3 Kotwice rozpoczęła kampanię informacyjną dn. 01.03.2022 roku, skierowaną do osób z obszaru puławskiego zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym ze względu na ciążące zobowiązania finansowe. Działania prowadzono w schronisku dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie oraz na mediach społecznościowych Fundacji.

Etap II - Wybór uczestników i podpisanie umów

Wśród podopiecznych Koła Puławskiego wybrano osoby, które z jednej strony miały ciężką sytuację ekonomiczną, zaś z drugiej wykazywały predyspozycje do pokonania trudności i wyjścia z kryzysu ekonomicznego, który prowadzi do trwałej bezdomności. Wybrano dwie osoby relatywnie młode, aktywne zawodowo oraz wykazując przesłanki humanitarne, tzn. samotnie wychowujące dzieci. 

Etap III - Podpisanie umów i złożenie wniosków

Umowę w zakresie wdrożenia odpowiednich narzędzi prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej z panią Iwoną podpisano dn. 24.03.2022 r., a z panem Łukaszem dn. 03.06.2022 r. W kolejnym kroku wraz z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Kisiela przygotowano wnioski o ogłoszenie upadłości, dokonano doraźnych czynności faktycznych i prawnych, aby dnia 22.06.2022 r. i 24.06.2022r. złożyć dokumenty podopiecznych Koła Puławskiego do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wszczyna postępowanie, które trwa szacunkowo od 1 do 4 miesięcy. Na tym etapie sąd bada fakt niewypłacalności i sprawdza, czy wniosek o upadłość jest poprawny z formalnego punktu widzenia. Postę-powanie to kończy się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Etap IV - Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w dniu 15.09.2022 r. ogłosił upadłość pana Łukasza, a w dniu 10.10.2022 r. - pani Iwony.

Ogłoszenie upadłości wszczyna właściwe postępowanie upadłościowe, które może przebiegać od 6 do 18 miesięcy. W tym okresie sąd ocenia stopień winy upadłego oraz możliwości spłaty zobowiązań. Postępowanie to kończy się oddłużeniem lub odmową wyznaczenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony