Wspólnota "Ecce Homo"

Wspólnota „Ecce Homo” jest odpowiedzią na wezwanie papieskie Jana Pawła II aby „nie marnować cierpienia” oraz wypełnieniem zalecenia Zarządu Głównego Towarzystwa.

Wspólnota istnieje przy Towarzystwie jako grupa modlitewno-apostolska, zrzeszająca chętnych i ofiarnych ludzi pragnących żyć „duchem św. Brata Alberta”. Członkiem Wspólnoty staje się każdy, kto codziennie dobrowolnie ofiaruje swoje modlitwy i cierpienia w intencjach Towarzystwa i zbawienia błądzących i bezdomnych.

Wstępujący do Wspólnoty swoją wolę duchowej pomocy Towarzystwu zgłaszają miejscowemu Zarządowi Koła lub bezpośrednio w Sekretariacie Wspólnoty (P. mgr Teresa Nalepa, Dom Pogodnej Starości, 30-065 Dynów ul. Ks. J. Ożoga 12a, tel. 16 65 21 144). Potwierdzeniem przyjęcia do Wspólnoty jest Deklaracja podpisana przez opiekuna duchowego Towarzystwa.

Świętem Wspólnoty jest Światowy Dzień Chorego – 11 lutego – Święto Objawienia NMP w Lourdes.

Obowiązki członka Wspólnoty wyrażają się w dobrze rozumianym określeniu „głęboko wierzący” i „gorliwie praktykujący”. Każdy osobiście obiera sobie godzinę czynnego, duchowego wspierania Towarzystwa i ludzi, którym ono służy i wypełnia ją modlitwą i dobrowolną ofiarą.

Wspólnota „Ecce Homo” zaprasza wszystkich wierzących do współdziałania z Kościołem w zbawianiu świata, a szczególnie tych, którzy z różnych przyczyn nie idą za jego wskazaniami.

Pobierz dokumenty:

pdfDeklaracja przystąpienia

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony