Regulamin płatności

Zasady przekazywania darów, w tym finansowych, obowiązujące w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta zostały opisane w dokumencie Regulamin darowizn.  

 

Regulacje prawne dla płatności za pośrednictwem operatora PayU są dostępne na stronie internetowej:

Regulacje prawne operatora PayU 

Regulacje prawne dla płatności za pośrednictwem operatora PayPal są dostępne na stronie internetowej:

Regulacje prawne operatora PayPal

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony