Slide1

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

Ceny prądu dla NGO

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.
 
 Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego dostawcy energii stosowne oświadczenie. 
Wnioski  należy składać tylko w odniesieniu do liczników zakwalifikowanych do taryfy C.
 Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).
 
 Poniżej wzór oświadczenia oraz rozporządzenie.

ADWENT

Adwent zaczyna się 27 listopada. Jest to czas przechodzenia z jesieni w zimę. Czas szczególny. Przyroda, świat, człowiek przechodzi w stan szarości, wyciszania, obumierania. Ten okres roku ukazuje, że wszystko poza Bogiem jest kruche, nietrwałe. Czytania liturgiczne przypominają o ponownym przyjściu Chrystusa w chwale i przygotowaniu na to przyjście. Ponowne przyjście Chrystusa jest pewne. Natomiast czas pozostaje tajemnicą. Dlatego Jezus wzywa do czuwania.

Czuwanie to rozpoznawanie świata niewidzialnego w tym, co można zobaczyć i dotknąć. Ta postawa duchowa opiera się na trzech filarach odzwierciedlających obecność Boga w czasie.

30-lecie Koła Dynowskiego

24.11.2022 o godz. 11:00 mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie rozpoczną się uroczyste obchody z okazji 30-lecia działalności Koła Dynowskiego. Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się w sekcji dla uprawnionych użytkowników.

Msze św. 17-tego

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.
 
W czwartek  17 listopada 2022 Msze św. będą w:
Jasienicy Górnej k. Otmuchowa o g. 17-tej w kościele pw. św. Mikołaja
Pępicach k. Brzegu o g. 8-mej w Schronisku św. Brata Alberta Pępice 81
Poznaniu o g. 18-tej w kościele pw. św. Jadwigi
Stalowej Woli o g. 17-tej w Ochronce ul. Wałowa 46
Zabrzu o g. 15-tej w Ośrodku Wsparcia dla kobiet przy ul. Ofiar Katynia 48
Zamościu o g. 17-tej w kościele pw. św. Brata Alberta
Żarach o g. 19-tej w Domu Samotnej Matki ul. św. Brata Alberta 4
 
Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy czują się związani z Towarzystwem i czcicieli Św. Brata Alberta.

Jasnogórskie Dni Skupienia

W dniach 11-14 listopada 2022 odbyły się  Jasnogórskie Dni Skupienia. 

Jasnogórskie Dni Skupienia to dni wypełnione modlitwą, konferencjami oraz spotkaniami, rozmowami uczestniczących w nich koleżanek i kolegów z Kół Towarzystwa z całej Polski.  

Modlitewny czas dni skupienia to okazja do zanurzenia się w modlitwie podczas drogi krzyżowej, różańca, godzinek, modlitwy indywidualnej przed Najświętszym Sakramentem oraz podczas Apelu Jasnogórskiego. A w nocy z niedzieli na poniedziałek w czasie nocnego czuwania w Kaplicy Matki Bożej przed Cudownym Obrazem a w niedzielny poranek podczas uroczystej mszy św. w Kaplicy Matki Bożej. 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony